ZELENI OTOCI

Otpad je rezultat isključivo ljudskih djelatnosti.

Otpad je korisna sirovina.

Da bismo ga mogli ponovno koristiti, otpad moramo razvrstavati!

U općinama i gradovima Bujštine postavljeno je 358 kompleta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – ZELENIH OTOKA. Svaki komplet čini po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i stakla te jedan za tetrapak, plastiku i metal. KORISTITE IH!

PRONAĐITE LOKACIJU ZELENIH OTOKA u vašem gradu ili općini!

PREUZMI PDF