ZAŠTO RECIKLIRATI?

EKOLOŠKI RAZLOZI

očuvanje prirode i prirodnih sirovina
smanjenja onečišćenosti zraka, vode i tla te očuvanja zdravlja
štednja skupe i dragocjene energije
ušteda prostora na mjestima obrade i zbrinjavanja otpada
očuvanje zdravlja

ZAKONSKI RAZLOZI

Važeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom RH obvezuje sve privatne i pravne osobe na odvojeno prikupljanje otpada
EU zakonodavstvo temelji se na načelu odvojenoga prikupljanja otpada

TURISTIČKI RAZLOZI

suvremeni turizam zahtjeva odvojeno prikupljanje otpada
većina turista odvaja otpad u zemljama iz kojih dolaze pa im je to jedino normalno i prihvatljivo i u destinacijama u kojima provode godišnji odmor
turisti prepoznaju i cijene nastojanja i brigu za okoliš
ekološki osviještena destinacija turistima je privlačnija za godišnji odmor

FINANCIJSKI RAZLOZI

manje količine miješanog komunalnog otpada = manji troškovi zbrinjavanja otpada na ŽCGO-u Kaštijun
sprečavanje troškova zbrinjavanja korisnih sirovina (papir, staklo, plastika, bio otpad i sl.) koje se može oporabiti