VRSTE OTPADA

Jeste li znali da se građevni (građevinski) otpad mora odvojeno skupljati i zatim reciklirati.

UPAMTITE! Pod pojmom građevinskog otpada podrazumijevamo šutu, beton, cigle, pločice, mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, zemlja, kamenje i iskopi, ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata.

Recikliraj!
Građevinski otpada predajte tvrtci koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za to nisu predviđene. Sve količine i vrste građevinskog otpada besplatno odložite u reciklažno dvorište.

Jeste li znali da otpadna jestiva ulja nastaju uglavnom obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Otpadna jestiva ulja svakodnevno proizvodimo i u svojim kućanstvima.

UPAMTITE! Za prirodu i okoliš te za ljudsko zdravlje potpuno je pogubno ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustav

Recikliraj!
Plastični spremnik za vodu (5l) ili staklene većeg volumena postavite ispod sudopera u kuhinji, na balkon, u ostavu ili u podrumu. U odabrani spremnik skupljajte otpadna jestiva ulja nastala nakon prženja hrane. Nakon što odabrani spremnik napunite, otpadno jestivo ulje odnesite u reciklažno dvorište.

Jeste li znali da jedna litra otpadnog mazivog ulja može zagaditi milijun litara čiste vode!

UPAMTITE! Pod pojmom otpadna maziva ulja podrazumijevamo rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mijenjačkih kutija, mineralna i sintetička, maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine, hidraulička ulja, maziva i mazive masti.

Recikliraj!
U Republici Hrvatskoj je zbrinjavanje otpadnog motornog ulja organizirano na način da se mogu besplatno predati kod ovlaštenih koncesionara, odnosno na određenim lokacijama kao što su bezinske postaje (spremnici žute ili crvene boje). Veće količine otpadnog motornog ulja možete odložiti i u reciklažno dvorište.

Jeste li znali?
Pod pojmom glomaznog ili krupnog otpada podrazumijevamo: svu kupaonsku, kuhinjsku i vrtnu opremu, podne obloge, dječju opremu, namještaj i ostali glomazni otpad (rolete, žaluzine, tende, ljestve samostojeće stepenice, zavjese nosači za zavjese, vrata, staklo (okno), prozor, prozorski okvir invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce, sprave za vježbanje veća, sportska oprema, radijatori, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja).

UPAMTITE! Glomaznom ili krupnom otpadu nije mjesto u prirodi i okolišu, ali niti pored kontejnera za odvojeno prikupljanje otpadom. Zakon o održivom gospodarenju otpadom RH predviđa kazne za odlaganje otpada u prirodi u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kn za fizičke osobe.

Reciklirajte!
Sve vrste glomaznog otpada koji niste mogli popraviti, donirati ili pokloniti besplatno odložite u reciklažno dvorište!

Jeste li znali?
Stare i istrošene baterije te akumulatore ne smijemo odlagati u kante za miješani komunalni otpad niti u kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada.

UPAMTITE! Baterije i akumulatori smatraju se opasnim otpadom čija svojstva zagađuju prirodu i okoliš te negativne utječu na ljudsko zdravlje.

Reciklirajte!
Svi prodavatelji baterija i akumulatora dužni su omogućiti kupcima vračanje otpadnih baterija i akumulatora na mjesto kupnje. Također, trgovački lanci obvezni su preuzeti upotrijebljene baterije i akumulatore. Stare i istrošene baterije i akumulatore odložite u posebne spremnike za odlaganje otpadnih baterija ili odnesite u reciklažno dvorište!

Lijekovi pripadaju skupini medicinskog otpada. Osim lijekova, to su igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i slični oštri predmeti, kreme i gelovi, vitamini, tekućine, razni farmaceutski preparati te slični pomoćni pripravci.

UPAMTITE! Stare lijekove ne smijemo bacati u komunalni otpad te WC školjku jer na taj način uzrokujemo onečišćenje okoliša.

Jeste li znali?
Lijekovi kojima je istekao rok trajanja mogu postati nedjelotvorni te opasni po zdravlje konzumenta te se stoga moraju odlagati u posebne spremnike i zbrinjavati tremičkom obradom – spaljivanjem u posebnim spalionicama kako njihov sadržaj ne bi završio u okoliš.

Reciklirajte!
Stare lijekove odnesite u najbližu ambulantu, dom zdravlja i ljekarnu ili odložiti u za to specijalizirane spremnike. Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu. U nekim ljekarnama stare lijekove preuzima osoblje, dok u drugima stare lijekove možete odložiti u posebno označene spremnike.

Jeste li znali?
Sve vrste kućnog namještaja (ormari, stolovi, stolice, police, madraci, noćni ormarići, kreveti i sl.) pripadaju kategoriji glomaznog otpada.

UPAMTITE! Starom i neupotrebljivom namještaju nije mjesto u prirodi i okolišu, ali ni pored kontejnera koji se nalaze u sklopu ZELENIH OTOKA.

Reciklirajte!
Ukoliko ste kupili novi namještaj, a stari ne možete donirati, pokloniti ili restaurirati, besplatno ga odložite u reciklažno dvorište!

RECIKLIRAJ:
Tetrapak ambalažu odložite u CRVENI KONTEJNER!
Prije odlaganja tetrapak ambalažu isperite i zgnječite!

Jeste li znali da biootpad čini 1/3 kućnog otpada.

Biootpad dijelimo na:
kuhinjski : ostaci povrća i voća, talog kave, vrećice od čaja, ljuske od jaja
vrtni (zeleni) otpad: trava, suho lišće, granje, slama, piljevina.

Komposter PDF
Kompostiranje PDF

Reciklirajte!
Da bismo smanjili količinu miješanog komunalnog otpada u zelenim kantama za domaćinstva (240l ili 360l) biootpad ili zeleni otpad možemo kompostirati.

Jeste li znali?
Opasan otpad čini mali udio kućnog otpada, ali ukoliko ga odložimo u isti kontejner s ostalim vrstama otpada ima svojstvo da ga kontaminira te na taj način dobivamo velike količine opasnog otpada u svojoj kanti za smeće ili u kontejnerima koji se nalaze u sklopu zelenih otoka.

UPAMTITE! Opasnom otpadu nije mjesto u kontejnerima za miješani komunalni otpad i zelenim otocima te u prirodi!

Najčešće vrste opasnog otpada u kućanstvu:

KOZMETIČKI PREPARATI: parfemi i sredstva poslije brijanja, lak za kosu, lak za nokte, skidač laka za nokte i drugi zapaljivi i toksični kozmetički preparati
OPASNI AUTOMOBILSKI PROIZVODI: antifriz, ulje za kočnice, odmašćivač, dizel gorivo, benzin, motorno ulje, ulje za mjenjač, tekućina za vjetrobrasnko staklo , akumulatori
PESTICIDI: ambalaža (prazna), gnojivo, sprej za biljne uši, sredstva za kontrolu gljivica, suzbijanje insekata, uništavanje korova, otrov protiv moljaca i miševa
PROIZVODI ZA UNAPREĐENJE STANOVANJA: ljepila, boja za tkanine, uljane boje, boje i lakovi, razrijeđivač, lakovi i sredstva za zaštitu drvenih proizvoda
RAZNI OPASNI PROIZVODI: osvježivač zraka, municija, industrijske boje, vatromet, fotokemikalije, sredstva za održavanje bazena, ionizatori i detektori dima, živin termometar, lijekovi, baterije i sl.
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE: sredstva za bazi amonijaka, izbjeljivača, dezinfekcijska sredstva, sredstva za čišćenje slivnika, wc školjki i prozora, odstranjivač mrlja

Recikliraj!
Sve vrste opasnog otpada, kao i ambalažu (metalnu, plastičnu) u kojoj se nalazio opasan otpad možete besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu. Stare boje i lakove možete vratiti u trgovine koje ih prodaju.

Jeste li znali?
EE otpad sadrži teške metale i opasne tvari, što iziskuje pravilno zbrinjavanje. Primjerice, elektronički sitni otpad (mobiteli, prijenosna računala i sl.) sadrži oko 30% metala i 70% plastike. To je najbrže rastuća svjetska vrsta opasnog otpada!

UPAMTITE! EE otpadu nije mjesto u kontejnerima za miješani komunalni otpad i zelenim otocima te u prirodi!

Najčešće vrste električnog i elektroničkog otpada:

ELEKTRIČNI ALATI: bušilice, pile, šivaći strojevi, oprema za okretanje, mljevenje, brušenje, poliranje, piljenje, rezanje, sječenje, bušenje, prošupljivanje, probijanje, savijanje
INFORMATIČKA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA: računala, pisači, kopirna oprema, kalkulatori, faks-uređaji, telefoni, ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski podataka
MALI KUĆANSKI UREĐAJI: usisavači, glačala, tosteri, mlinci, aparati za kavu, uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje, satovi, ručni satovi i uređaji za mjerenje, vage
MOBITELI: stari, odbačeni i nekorišteni mobilni uređaji i aparati svih marki, tipova, dimenzija i proizvođača
OPREMA ŠIROKE POTROŠNJE: radioaparati, televizijski aparati, videokamere, hi-fi uređaji, audiopojačala, glazbeni instrumenti, ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju
RASVJETNA OPREMA: rasvjetna tijela za fluorescentne svjetiljke osim svjetiljaka za kućanstvo, fluorescentne svjetiljke, ostala rasvjetna oprema osim žarulja sa žarnom niti
TONERI ZA PISAČE: toneri za iglični pisače (trake), toneri za laserske pisače, toneri za tintne (ink-jet) pisače, toneri za termalne pisače i toneri za sve ostale vrste pisača
VELIKI KUĆNI UREĐAJI: hladnjaci, strojevi za pranje, sušilice, kuhinjske peći, štednjaci, mikrovalni uređaji, uređaji za grijanje i radijatori, ventilatori, klime, uređaji za ventilaciju i dr.

Reciklirajte!
Ukoliko EE opremu ne možete nekome donirati, pokloniti ili popraviti, besplatno je odložite u reciklažno dvorište ili kontaktirajte ovlaštenog sakupljača elektronskog i elektroničkog otpada u vašem gradu, općini ili županiji na besplatan broj telefona 0800 444 110. Ovlašteni sakupljači preuzet će vaš EE otpad besplatno ispred vaše kuće ili stana.

Jeste li znali?
Pamuk se gotovo u potpunosti može ponovno iskoristiti. Iako se više od 50 % korištenog tekstila može reciklirati, u Hrvatskoj recikliramo tek oko 1%. Upravo tekstil čini 3 % težine vaših kućnih spremnika za odlaganje komunalnog otpada.

Reciklirajte!
Tekstil koji ne možete nekome donirati ili pokloniti spakirajte u čiste kartonske kutije i odnesite u najbliži spremnik za tekstil ili u reciklažno dvorište. Prije odlaganja odvojite odjeću, zavjese, krevetninu i ostalo od kožnih predmeta, kao što su cipele, torbe i jakne.

Jeste li znali da je staklo najekološkiji materijal – može se ponovo upotrijebiti i koristiti za proizvodnju novog stakla neograničen broj puta!
RECIKLIRAJ:
• Povratnu staklenu ambalažu odnesite do najbliže trgovine
• Nepovratnu staklenu ambalažu odložite u ŽUTI KONTEJNER ili odnesite do reciklažnog dvorišta!
• Prije odlaganja ispraznite i isperite staklenu ambalažu te uklonite plastične ili metalne čepove i poklopce!

DA!
Staklene boce
Staklenke
Staklene čaše

NE!
Prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo
Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
Kristal, ogledala, porculan, keramika, žarulje
Neonske svjetiljke

Jeste li znali da recikliranjem 1 limenke od aluminija štedite energiju dovoljnu za 3 sata rada računala ili za 2 sata rada televizora!
RECIKLIRAJ:
• Povratnu metalnu ambalažu odnesite do najbliže trgovine,
• Nepovratnu metalnu ambalažu odložite u CRVENI KONTEJNER!
• Prije odlaganja ispraznite i isperite metalnu ambalažu!

DA!
Ambalaža deterdženata
Ambalaža šampona
Ambalaža prehrambenih proizvoda
Limenke, konzerve i limeni poklopci

NE!
Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
Ambalaža sprejeva
Ambalaža boja i lakova

Jeste li znali da se pri spaljivanju 4 plastične vrećice potroši količina kisika potrebna čovjeku za jedan dan!
RECIKLIRAJ:
• Povratnu plastičnu ambalažu odnesite do najbliže trgovine
• Nepovratnu plastičnu ambalažu odložite u CRVENI KONTEJNER !
• Prije odlaganja ispraznite i isperite plastičnu ambalažu te uklonite čepove i druge poklopce!

DA!
Ambalaža deterdženata
Ambalaža šampona
Ambalaža prehrambenih proizvoda
Plastične vrećice

NE!
Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
Ambalaža boja i lakova
Ambalaža sprejeva
Plastične igračke

Jeste li znali da je, prije nego li se raspadne, jedan list papira moguće reciklirati od 4 do 6 puta.
RECIKLIRAJ:
• Stari papir i karton odložite u PLAVI KONTEJNER ili kontaktirajte ovlaštenog sakupljača.
• Velike količine starog papira ili kartona možete odložiti i u reciklažno dvorište.
• Vrlo je važno imati na umu da se onečišćeni papir i karton ne može reciklirati!
• Prije odlaganja uklonite metalne spojnice, plastiku i ljepljive trake!
• Kartonsku ambalažu prije odlaganja zgnječite ili usitnite.

DA!
Novinski i uredski papir
časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice
Papirnata i kartonska ambalaža

NE!
Tetrapak ambalaža
Plastificirani papir
Metalizirani papir
Zauljeni papir
Fotografije