U Umagu obilježen Dan održivih zajednica

UUmagu je 21. rujna obilježen Dan održivih zajednica. Ova europska inicijativa promiče i povezuje male održive zajednice i lokalne inicijative koje promiču održive načine života i rada u zajednici. Ovaj događaj obilježen je u sklopu projekta "Voli Umag. Izdvoji s(v)e." te je naglasak bio na odvojenom prikupljanju otpada – od demonstracije kućnog kompostiranja, ukazivanja na problem otpada od hrane do osnovnih informacija o odvojenom prikupljanju otpada.

Građani su se mogli upoznati i s radom ekoloških solidarnih grupa te kušati proizvode i jela napravljenih u sklopu Solidarne ekološke kuhinje. Akciji se priključila i Gradska knjižnica Umag -Zelena Knjižnica s izborom prigodne literature te izradom bookmarkera s eko porukama. Svoje radove od recikliranih materijala demonstrirali su Dom za starije i nemoćne "Atilio Gemboc" i Centar za inkluziju Buje. Na licu mjesta građani su mogli oslikati vazu od recikliranih boca uz pomoć gostujućih volontera iz programa Europskih solidarnih snaga. Za dobru atmosferu pobrinule su se i mlade sportašice iz udruge Alfa-fit Umag svojim cheerleader točkama.

Javno događanje organizirao je Grad Umag, Komunalno poduzeće 6. maj i Zelena Istra u sklopu projekta “Voli Umag, izdvoji s(v)e". Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Kohezijskog fonda.