U Novigradu započela edukacija o reciklažnom dvorištu

Usklopu projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Novigradu, koji provodi Grad Novigrad, održane su edukativne radionice za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole – scuola elementare Rivarela Novigrad - Cittanova. Učenici su saznali kako pravilno odvajati otpad, čemu služi reciklažno dvorište i koje sve vrste otpada možemo tamo odložiti.

Komunalno poduzeće 6. maj učenicima i školi poklonilo je bojice napravljene od recikliranih materijala i kartonske kutije za recikliranje papira kao nagradu za trud koji ulažu u održivo gospodarenje otpadom u svojoj školi. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sufinancirano je sredstvima Europske unije iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.