Skulpture od otpada učenika osnovnih škola Bujštine

Daje otpad korisna sirovina uz pomoć koje je moguće izraditi umjetnička djela, dokazali su učenici i učitelji osnovnih škola Bujštine koji su tijekom školske godine 2014./2015. godine aktivno sudjelovali u kampanji "Izdvoji s(v)e. Fail la differenza". Naime, u četvrtak 29. listopada 2015. godine, u prostorijama Turističke zajednice Grada Umaga s početkom u 11 sati otvorena je izložba učeničkih radova pod nazivom "Skulpture od otpada". Mašta, kreativnost i traženje odgovora na pitanje na koji način ponajbolje iskoristiti otpad, ovog su puta bili vodilje koje su učenike i učitelje likovnoga odgoja potaknule da izrade zanimljive skulpture koje prikazuju maskote njihovih škola ili veličaju ljepote njihovog zavičaja - gradova Umag, Novigrad i Buje te općina Oprtalj, Grožnjan i Brtonigla.

Kampanja o odvojenom prikupljanju otpada "Izdvoji s(v)e. Faila differenza" započela je 2012. godine na inicijativu Komunalnog poduzeća 6. Maj d.o.o. iz Umaga i udruge Zelena Istra. Tijekom posljednje 4 godine održane su brojne edukativne i promotivne aktivnosti (plakati, letci, platnene vrećice) te postavljena vrijedna infrastruktura (zeleni otoci, reciklažna dvorišta, individulane kante za domaćinstva i sl.) koja građanima Bujštine omogućava selektiranje otpada na jednostavan i učinkovit način.

Što se tiče kampanje koju je Zelena Istra provela tijekom školske godine 2014./2015. među učenicima 7 osnovnih i 3 srednje škole, istu su financirali Komunalno poduzeće 6. Maj d.o.o. iz Umaga i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske u iznosu od 114.579,92 kuna.

Tijekom godinu dana održano je 45 edukativnih radionica (na hrvatskom i talijanskom jeziku) za učenike nižih i viših razreda osnovnih, odnosno za polaznike srednjih škola o važnosti
odvojenog prikupljanja otpada. Nadalje, sve su škole dobile edukativne plakate koji prikazuju procese recikliranja - papira, metala, stakla i plastike – s ciljem da učenici nauče da je otpad vrijedna sirovina. Potom osmišljene su edukativne bojanke na hrvatskom i talijanskom jeziku pod nazivom "Otpadnici" da bi učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na kreativan način naučili više o otpadu i sustavu odvojenog prikupljanja. U osnovnim školama također je održano međuškolsko natjecanje u prikupljanju starog papira te su podijeljene kutije za prikupljanje papira, ali i vrlo vrijedne nagrade (laptop, digitalna kamera, fotoaparat, setovi lopta za tjelesni odgoj) svima onima koji su aktivno sudjelovali u toj aktivnosti. Učenici su prikupili ukupno 15 tona starog papira, što bi značilo da su, ukoliko znamo da je za 1 tonu papira potrebno dva stabla, 240 000 litara vode, 4.799 kwh energije, tijekom jedne školske godine spasili 30 stabala i uštedjeli 36.000 hl vode i 71.985 kwh električne energije. I u konačnici, organizirana je izložba "Skulpture od otpada" koja je ujedno označila kraj ovogodišnjeg izdanja kampanje.