VRIJEME JE ZA PROMJENE!

Poštovani profesori i ravnatelji, potaknite učenike i školsko osoblje na osmišljavanje i provedbu kampanje o odvojenom prikupljanju otpada u školi prema principu ” Nula otpada”. Svatko od nas, bilo kod kuće na poslu ili u školi, stvara nevjerojatne količine smeća, a mnoge čak niti nezabrinjava što time nanose nepovratnu štetu prirodi, okoliši i svom zdravlju. 

ŠTO MOŽETE NAPRAVITI?

Vrijeme je da promijenimo svoje navike i razmišljanja i shvatimo da otpad nije smeće. Otpad je korisna sirovina i kada ga bacimo u koš za smeće ne smijemo razmišljati da od tada prestaje postojati i da smo napravili nešto korisno i ispravno! Nije nemoguća misija odvajati i pravilno zbrinjavati otpad pa čak i u školi. Slijedi ova 4 koraka i neka tvoja škola bude ŠKOLA BEZ OTPADA!

Prvi korak prema ŠKOLI BEZ OTPADA je istražiti koje najčešće vrste i koje količine otpada  proizvode učenici i školsko osoblje u različitim dijelovima škole – od učionica, hodnika i zbornice, preko kuhinje, kupaonice i blagavaonice do školskih ureda, školske dvorane i dvorišta.

Što možete učiniti:

 • organizirajte tim istraživača od zainteresiranih predstavnika učenika, učitelja, školskog osoblja i roditelja.
 • osmislite na koji ćete način prikupiti podatke, koliko će vam vremena za to biti potrebno i kako ćete dobivene rezultate prezentirati ostalim učenicima.
 • osmislite kako vam mogu pomoći i ostali “stanovnici” škole da bi vam prikupljanje podataka bilo što jednostavnije i da biste dobili što bolje rezultate. Na primjer, možete provesti anketno ispitivanje, organizirati školske debate, edukativne i interaktivne radionice, ali i  zamoliti učenike koji imaju dara za novinarstvo i fotografiju da vam pomognu osmisliti obavijesti koje ćete objavljivati na društvenim mrežama i internetskoj stranici škole

Nakon što ste dobili podatke o količinama i najčešćim vrstama otpada koje nastaju u školi, vrijeme je da osmislite gdje i na koji način ćete ga zbrinjavati.

Što možete učiniti:

 • uz pomoć ravnatelja ili domara odredite što više lakodostupnih mjesta na koja bi bilo najbolje postaviti kante za odvojeno prikupljanje otpada.
 • ukoliko već nemate zelene otoke u školi, kontaktirajte nadležno komunalno poduzeće da vam ih dostavi. Oni će to rado učinit.
 • također i sami na satovima likovnog i tehničkog odgoja možete od raznih materijala izradite manje setove kanti koji će biti idealni za postavljanje u učionice, zbornicu ili u školske urede.
 • kontaktirajte nadležno komunalno poduzeće da vam dostavi ili sami izradite kompostere za prikupljanje biootpada.
 • nakon što ste postavili kante, svakako ne zaboravite osmisliti kako ćete kontrolirati odlaže li se baš prava vrsta otpada u za to predviđeni spremnik. Na primjer, to mogu činiti čistačice i domar, kuharica u kuhinji, tajnica u svom uredu, ali i dežurni učenici u svakom pojedinom razredu ili dežurni razred jednom tjedno u ostalim dijelovima škole.
 • svakako ne zaboravite da se morate dogovoriti s nadležnim komunalnim poduzećem da vam redovno odvozi odvojeno prikupljeni otpada.

Kažu da bez edukacije i reklame nijedan projekt neće i nije doživio uspjeh. Zato neka vaš idući korak bez bude dobro osmišljena edukacija.

Što možete učiniti:

 • osmisliti slogan kampanje o odvojenom prikupljanju otpada koje ćete objaviti na web i Facebook stranici škole te na svim promotivnim materijalima.
 • izraditi i postaviti po školi  informativno-edukativne plakate
 • izraditi i podijeliti upute za recikliranje svakom učeniku i školskom djelatniku
 • izraditi i postaviti po školi putokaze kao doći do mjesta i prostora za recikliranje i prikupljanje otpada,
 • izraditi i postaviti naljepnice s informacijama o vrsti otpada koja se odlaže baš u tu kantu
 • organizirati međuškolsko natjecanje u prikupljanju starog papira
 • uz podršku okolišnih udruga osmisliti i provesti edukativne radionice o odvojenom prikupljanju otpada i kompostiranju
 • organizirati školski buvljak na kojemu možete mijenjati i poklanjati – odjeću, udžbenike, knjige, računalne igrice, CD-ove, školski pribor i sl.

Nakon što ste istražili koje su najčešće vrste otpada i osmisli sustav recikliranja i edukacije,  vrijeme je da uključite i ostale “stanovnike” škole.

Što možete učiniti:

 • potaknuti kuhinjsko osoblje da pravilno odloži svu ambalažu koja nastaje u kuhinji ili blagavaonici u za to predviđene kante.
 • potaknuti kuhinjsko osoblje da pravilno zbrine biootpad u komposter.
 • potaknuti spremačice, domara i dežurne učenike da brinu da sav otpad bude odložen u odgovarajući spremnik.
 • potaknuti administrativno osoblje da reducira uredski otpad na mjestu nastanka. Na primjer, educirajte ih da printaju samo one dokumente koji su apsolutno važni i to obostrano, da  odvajaju stari papir i karton te pravilno zbrinjavaju istrošene tonere.
 • pobrinuti se da o sustavu koji ste osmislili budu informirani i roditelji na roditeljskim sastancima ili nakon nastave.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept