REZULTATI KAMPANJE

U razdoblju od 2012. do kraja 2015.:
Održano više od 100 edukativnih radionica u vrtićima i školama Bujštine na hrvatskom i talijanskom jeziku
Održano više od 10 javnih akcija na trgovima gradova i općina Bujštine
Građanima podijeljeno 5.000 (hrvatski i talijanski jezik) vodiča o odvojenom prikupljanju otpada
Građanima podijeljeno 4.000 letaka o kompostiranju i odvojenom prikupljanju otpada
Podijeljeno 1.000 komada interaktivnih bojanki – OTPADNICI – za učenike nižih razreda osnovnih škola na hrvatskom i talijanskom jeziku
Podijeljena 84 plakata – procesi recikliranja (staklo, papir, metal i plastika) za učenike osnovnih i srednjih škola
Građanima podijeljeno 7.000 spremnika za miješani komunalni otpad (zelene kante od 240 ili 360 l)
Građanima podjeljeno 5.000 platnenih vrećica
Građanima podjeljeno 500 besplatnih kompostera
Građanima podjeljeno 300 setova za domaćinstva
Osnovnim školama podjeljeno 300 kartonskih kutija za odvajanje papira
Održano međuškolsko natjecanje osnovnih škola u prikupljanju starog papira
Učenici osnovnih škola prikupili 15 tona starog papira.
Na području Bujštine postavljeno 358 setova zelenih otoka
Kupljeno 10 edukativnih setova za dječje vrtiće
Otvoreno reciklažno dvorište u Umagu, slijede Buje i Novigrad
Izgrađena hala za buduću sortirnicu u Umagu
Kupljena nova mehanizacija – 2 velika i 1 mali kamion
Uz pomoć FZOEU u iznosu 100% sufinancirana izrada projektne dokumentacije za pretovarnu stanicu, sortirnicu, reciklažno dvorište i kompostanu deponija Donji Picudo-Umag.