RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. U RD se nalazi djelatnik koji nadgleda i usmjerava korisnike gdje pravilno odložiti dovezeni otpad. RD za područje Umaga nalazi se na izlazu iz Umaga, prije naselja Finida. Početkom 2019. godine sa radom kreće i RD u Salveli namijenjeno korisnicima sa područja grada Novigrada. Do kraja iste godine trebalo bi proraditi i RD u Bujama koje će biti locirano na cesti prema Kremenju, preko puta HEP-a.

U općinama Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj građanima će na raspolaganju biti mobilno reciklažno dvorište prema planu (Više: Mobilno reciklažno dvorište).

U reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno odložiti:

otpadne papire i kartone
predmete od tvrde plastike
plastične folije i vreće
sve vrste guma (odvojeno od naplatka)
sve vrste stakla – okvir mora biti odvojen
sve vrste metala
odbačenu obuću i odjeću (ako je što uporabljivo apeliramo da se odnese u Crveni križ)
otpadni tekstil
drveni otpad i otpad od rezidbe (do 1 m3)
glomazni otpad (do 2 m3)
ambalažni stiropor (građevinski ne, ribarske kašete-čiste i isprane)
otpadnu keramiku i porculan
manje količine građevinskog otpada – „šute“ do 1 m3
ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu
flourescentne cijevi i ostala svjetleća tijela
otpadne baterije i akumulatore
elektronički i informatički otpad
oprema koja sadrži kloroflourougljike (stari frižideri i klima jedinice)
stara motorna i jestiva ulja
otpadne tonere
oštre predmete (igle, šprice, noževe…)

Molimo građane koji imaju veće količine zelenog, drvenog ili glomaznog otpada da isti dovezu direktno na naše glavno reciklažno dvorište koje se nalazi do odlagališta u Donjem Picudu.

Reciklažno dvorište Umag

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak-petak 10.00-17.00 sati
  • subota 09.00-14.00

Kontakt za informacije:
091 1255 008

Reciklažno dvorište Salvela Novigrad

Radno vrijeme:

01.04.-31.10.

  • PON.: 10:00 – 15:00
  • UTO.-SUB.: 10:00-17:00

01.11.-31.03.

  • PON.: 9:00 – 14:00
  • UTO.-SUB.: 9:00-16:00

Nedjeljom i praznikom zatvoreno.

KORISNI LINKOVI