PONOVNO UPOTRIJEBI NA RADNOM MJESTU

KORISNI SAVJETI:
• Sve korištene uredske predmete koji se mogu ponovno upotrijebiti (npr. spirala za uvezivanje), vratite osobi zaduženoj za uredski materijal.
• Ponovno upotrijebite iskorištene mape, košuljice i registratore (naljepnicom možete prekriti stare podatke).
• Kupite uredski pribor, papir za printanje, posjetnice, papirnate ručnike proizvedene od recikliranog materijala
• Kupite proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti kao primjerice tonere i baterije.
• Prije bacanja/odlaganja otpadaka provjerite može li se ambalaža iskoristiti u neku drugu svrhu – primjerice kartonske kutije možete upotrijebiti prilikom selidbe ili za skladištenje različitih stvari, limenke i staklenke za držanje olovki, kemijskih olovki, gumica, spajalica…
• Ukoliko ne možete papir iskoristiti s obje strane, pohranite ga na jednom mjesto u uredu. Nakon nekog vremena ta će vam rutina prerasti u naviku te ćete raspolagati s većom količinom papira i listova koje ćete moći upotrijebiti za bilješke.
• Neispunjenu stranu listova starog papira možete izrezati na manje dijelove koje ćete koristiti za pisanje podsjetnika.
• Prilikom promjene uredskog namještaja, stari namještaj poklonite ili donirajte tvrtkama i organizacija koje će ga zasigurno na vaš poziv preuzeti te ponovno upotrijebiti. Isto vrijedi i za elektroničku i telekomunikacijsku opremu.