Novi informativni letak saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

Jeste li se pitali kamo sa travom, lišćem, granjem ukrasnog bilja i ostalim sličnim vrtnim otpadom nastalim na okućnici i u domaćinstvu? Znate li da se zeleni otpad (lišće, grane, trava..) NE smije bacati u obične kante za smeće?

Sve informacije o zelenom otpadu građani mogu pronaći u novom letku koji je distribuiran na sve kućne adrese, ali se može pronaći i u digitalnom formatu na web stranici www.izdvojisve.info te na www.6maj.hr . U novom letku saznajte gdje i kako zbrinuti zeleni otpad besplatno i jednostavno!

Preuzimanje priloga: