MANJE AMBALAŽE = MANJE OTPADA

Ambalaža čini najveći dio otpada koji nastaje u kućanstvu, na radnom mjestu ili u školi – kartonska, papirnata, plastična, metalna, staklena ambalaža.

KORISNI SAVJETI:

• Ugovorite e-račune ili plaćanje računa trajnim nalozima kad god je to moguće.
• Kupujte nezapakirano svježe voće i povrće koje možete odnijeti kući u košari, platnenoj ili papirnatoj vrećici.
• Kupujte veća pakiranja proizvoda koji duže traju i teže su kvarljiva.
• Kupujte deterdžente i druga sredstva za čišćenje u koncentratima.
• Izbjegavajte kupnju i upotrebu jednokratnih proizvoda, kao što su pribor za higijenu ili jelo, posude i pladnjeve za hranu, krpe i ručnike.
• Kupujte proizvode s povratnom ambalažom ili onom koja se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati.

KORISNI LINKOVI