Izdvoji sve fai – la difrenza u Oprtlju

Održana prezentacija u Oprtlju najmlađima u sklopu akcije Izdvoji sve - fai la difrenza. Povodom prezentacije dijeljene su platnene vrećice i tematski informativni materijal.