Istarska županija bogatija za novu interaktivnu web stranicu o odvajanju otpada – www.izdvoji sve.info

Komunalno poduzeće 6. Maj d.o.o. proteklih 5 godina na području Bujštine aktivno provodi kampanju o odvojenom prikupljanju otpada Izdvoji s(v) e. Fai la differenza. u suradnji s udrugom Zelena Istra te gradovima Umag, Buje i Novigrad te općinama Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj. Sve do sada provedene aktivnosti, kao i one koje će biti završene do kraja 2016., odnosno veljače 2017. godine imaju jedan cilj - povećati postotak odvojeno prikupljenog otpada na području Bujštine, ali i ostvarenje nacionalnog cilja definiranog EU direktivom prema kojoj Hrvatska do 2023. godine mora imati 50% odvojeno prikupljenog otpada (papir, staklo, metal, plastika, biootpad) iz miješanog komunalnog otpada.

Da bi se u suradnji i uz aktivno sudjelovanje građana što više približili zadanom postotku odvojeno prikupljenog otpada, Komunalno poduzeće 6. Maj d.o.o. i Zelena Istra osmislili su interaktivnu i edukativnu internetsku stranicu www.izdvojisve.info Stranica nudi građanima Bujštine da na brz, zanimljiv i jednostavan način doznaju sve o vrstama otpada te nauče što, gdje, kako i zašto odvajati otpad u svojim kućanstvima, na radnom mjestu, u školi i vrtiću. Stranica je prilagođena različitim uzrastima građana, pa je tako podijeljena u 3 dijela, odnosno posebno nudi podstranice namijenjene i prilagođene djeci (vrtić i niži razredi osnovnih škola), mladima (viši razredi osnovnih škola te srednjoškolci) i odraslima.

Zbog općenitosti informacija, ideja i savjeta koje nudi i koje su primjenjive u svakodnevnom životu, osim građana Bujštine, ovu interaktivnu stranicu mogu i trebaju koristiti i svi ostali stanovnici Istarske županije, ali i Republike Hrvatske.
Osim informacija o pravilima odvojenog prikupljanja otpada, budući korisnici stranice mogu pronaći brojne zanimljive ideje kako smanjiti otpad u svakodnevnom životu, kako ponovno upotrijebiti korisne vrste optada, kao što su papir, staklo, metal i plastika, kako i što mogu ili ne kompostirati, ali i kako uštedjeti vrijeme i novac pravilno odvajajući otpad. Nadalje, da bi djeca i mladi lakše savladali i usvojili znanja o otpadu kao korisnoj sirovini, stranica www.izdvojisve.info je upotpunjena brojnim video sadržajima, edukativnom bojankom, računalnim igrama na temu očuvanja prirode i okoliša, kao i zabavno-edukativnim kvizom "Koliko sam eko cool?" i doznaj – jesi li eko super star, neodlučan ili šporkulja!, odnosno savjetima kako organizirati buvljak ili swap party u školi i lokalnoj zajednici. Posebna rubrika na podstanicama za djecu, kao i za mlade pod nazivom NAUČI VIŠE! donosi informacije o tome kako organizirati školu bez otpada, ali i kako od papira, stakla, metala, plastike, drva ili, pak, automobilskih guma izraditi brojne uporabne predmete i poklone, odnosno urediti školsko dvorište.
Osim navedene internetske stranice, kampanja Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. je proteklih 5 godina na području Bujštine iznjedrila brojne edukativne i promidžbene aktivnosti, među kojima ističemo održavanje više od 100 edukativnih radionica za sve dobne skupine građana Bujštine na hrvatskom i talijanskom jeziku, osmišljavanje i distribuiranje više od 10.000 plakata, letaka i vodiča o odvojenom prikupljanju otpada i kompostiranju te 3.000 plakata na 4 jezika namjenjenih postavljanju u apartmane privatnih iznajmljivača da bi i inozemni turisti doznali i usvojili pravila o odvojenom prikupljanju otpada na području Bujštine. Nadalje, odražano je osnovnoškolsko natjecanje u prikupljanju starog papira tijekom kojega su učenici i školsko osoblje prikupivši 12 tona papira ujedno i naučili zašto je važno reciklirati papir i kako smanjiti upotrebu papira u školi i kod kuće. Potom je održana izložba dječjih radova na temu otpada te je osmišljena i distribuirana edukativna i interaktivna bojanka “Otpadnici” za učenike nižih razreda osnovnih škola.

Tijekom 2015., odnosno 2016. godine kampanju uz komunalno poduzeće sufinacira i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, dok su za provedbu edukativnih i promotivnih aktivnosti zaduženi 6.Maj d.o.o. i Zelena Istra te partneri na projektu gradovi Umag, Buje i Novigrad.