Informativni letak o reciklažnom dovrištu

Neznate gdje s glomaznim, građevinskim ili zelenim otpadom? Imate stare auto gume, dotrajali štednjak? Želite pravilno zbrinuti ostatke kuhinjskog ulja? Besplatno odložite razne vrste otpada u vašem reciklažnom dvorištu u Umagu i Novigradu. U informativnom letku saznajte lokaciju i radno vrijeme reciklažnih dvorišta te koje sve vrste otpada možete besplatno zbrinuti!

Preuzimanje priloga: