KORISNE BROŠURE I LETCI

Kako bi sve informacije bile što bolje dostupne izrađene su razne informativne brošure koje možete pogledati na ovoj stranici.

Letak za iznajmljivače
Letak o otpadu HR-TAL
Letak o smanjenju nastanka otpada HR-TAL
Letak o odvajanju otpada HR-TAL
Letak “kuće za odmor”
Letak o proizvodnom otpadu
Letak o kompostiranju HR-TAL
Letak o ponovnoj uporabi HR-TAL
Letak o tekstilnom otpadu: “koja je prava cijena tvoje odjeće” HR-TAL
Plakat o gospodarenju otpadom za nautičare
Letak reciklažno dvorište Novigrad HR-TAL
Letak reciklažno dvorište Novigrad SLO-ENG
Strip “avanture jednog lava” HR
Fumetti “le avventure di un leone” ITA
Uputa za naše iznajmljivače i njihove drage goste
Saznajte sve trikove i savjete u letku “kako smanjiti otpad od hrane”. korisni savjeti koji će vam pomoći da smanjite količine otpada od hrane.
bojanka za djecu “voli(m) umag. izdvoji s(v)e!
Zeleni otoci
Neka zeleni otoci ostanu zeleni!
Vodič za građane o pravilnom postupanju s otpadom
Odvojeno prikupljanje otpada
Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad
Saznajte kako zbrinuti EE otpad
Smanji ponovno uptrijebi i popravi
Reciklažno dvorište
Recikliranje ITA
Recikliranje HR
Kompostiranje
Otpadnici – slikovnica