KORISNE BROŠURE I LETCI

Kako bi sve informacije bile što bolje dostupne izrađene su razne informativne brošure koje možete pogledati na ovoj stranici.

Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za predškolsku djecu HR
Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za razrednu nastavu HR
Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za predmetnu nastavu HR
Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za predškolsku djecu ITA
Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za razrednu nastavu ITA
Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za predmetnu nastavu ITA