Otpadna maziva ulja

Jeste li znali da jedna litra otpadnog mazivog ulja može zagaditi milijun litara čiste vode!

UPAMTITE! Pod pojmom otpadna maziva ulja podrazumijevamo rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mijenjačkih kutija, mineralna i sintetička, maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine, hidraulička ulja, maziva i mazive masti.

Recikliraj!
U Republici Hrvatskoj je zbrinjavanje otpadnog motornog ulja organizirano na način da se mogu  besplatno predati kod ovlaštenih koncesionara, odnosno na određenim lokacijama kao što su bezinske postaje (spremnici žute ili crvene boje). Veće količine otpadnog motornog ulja možete odložiti i u reciklažno dvorište.

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).