Baterije

Jeste li znali?
Stare i istrošene baterije te akumulatore ne smijemo odlagati u kante za miješani komunalni otpad niti u kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada.

UPAMTITE! Baterije i akumulatori smatraju se opasnim otpadom čija svojstva zagađuju prirodu i okoliš te negativne utječu na ljudsko zdravlje.

Reciklirajte!
Svi prodavatelji baterija i akumulatora dužni su omogućiti kupcima vračanje otpadnih baterija i akumulatora na mjesto kupnje. Također, trgovački lanci obvezni su preuzeti upotrijebljene baterije i akumulatore. Stare i istrošene baterije i akumulatore odložite u posebne spremnike za odlaganje otpadnih baterija ili odnesite u reciklažno dvorište!

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).