Lijekovi

Lijekovi pripadaju skupini medicinskog otpada. Osim lijekova, to su igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i slični oštri predmeti, kreme i gelovi, vitamini, tekućine, razni farmaceutski preparati te slični pomoćni pripravci.

Jeste li znali?
Lijekovi kojima je istekao rok trajanja mogu postati nedjelotvorni te opasni po zdravlje konzumenta te se stoga moraju odlagati u posebne spremnike i zbrinjavati tremičkom obradom – spaljivanjem u posebnim spalionicama kako njihov sadržaj ne bi završio u okoliš.

UPAMTITE! Stare lijekove ne smijemo bacati u komunalni otpad te WC školjku jer na taj način uzrokujemo onečišćenje okoliša.

Reciklirajte!
Stare lijekove odnesite u najbližu ambulantu, dom zdravlja i ljekarnu ili odložiti u za to specijalizirane spremnike. Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu. U nekim ljekarnama stare lijekove preuzima osoblje, dok u drugima stare lijekove možete odložiti u posebno označene spremnike.

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).