Zeleni otoci

Otpad je rezultat isključivo ljudskih djelatnosti.

Otpad je korisna sirovina.

Da bismo ga mogli ponovno koristiti, otpad moramo razvrstavati!

U općinama i gradovima Bujštine postavljeno je 358 kompleta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – ZELENIH OTOKA. Svaki komplet čini po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i stakla te jedan za tetrapak, plastiku i metal. KORISTITE IH!

 

PRONAĐITE LOKACIJU ZELENIH OTOKA u vašem gradu ili općini!

 

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).